Dynamic Data Masking to wydajne i skalowalne rozwiązaie do maskowania danych. W pełni integruje się z LDAP, ActiveDirectory oraz rozwiązaniami  zarządzania tożsamością i dostępem w celu blokowania lub maskowania wrażliwych oraz poufnych danych na wypadek nieautoryzowanego dostępu do produkcyjnych lub około produkcyjnych  baz danych.

 

Główne cechy

 • Bezpieczeństwo danych i monitorowanie w czasie rzeczywistym zgodnie z określonymi polisami.
 • Wszechstronność i bezinwazyjność dla aplikacji i baz danych
 • Integracja z systemami autentykacji
 • Maskowanie i blokowanie danych w czasie rzeczywistym

 

Zapewnienie poufności i zgodności w czasie rzeczywistym

 

Informatica Dynamic Data Masking to oprogramowanie do dynamicznego maskowania danych. Pozwala stosować złożone i elastyczne reguły maskowania danych oparte na poziomie dostępu użytkownika. Zapewnia maskowanie informacji wrażliwych oraz blokowanie, audyt a także powiadamianie użytkowników końcowych, personelu IT czy zespołów zewnętrznych o dostępie do danych wrażliwych pozwalając na szybkie dostosowanie się do wymagań bezpieczeństwa.

 • Znacząco zmniejsza ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych
 • Łatwo dostosowuje się do regulacji i wymagań biznesowych
 • Zabezpiecza dane osobowe i wrażliwe, wspierając offshoring, outsourcing oraz inicjatywy związane z przetwarzaniem w chmurze

 

Oparte o polisy bezpieczeństwo i monitorowanie baz danych

 • Wykonuje wiele działań związanych z bezpieczeństwem w czasie rzeczywistym, dynamicznie maskując, mieszając, ukrywając, blokując, audytując i powiadamiając o nieuprawnionym dostępie.
 • Umożliwia ograniczenia dostępu dla użytkowników końcowych czy personelu IT na poziomie formularza, tabeli, kolumny, wiersza, komórki

 

Łatwe w instalacji i konfiguracji

 • Umożliwia szybkie zastosowanie algorytmów maskowania do dowolnych danych wrażliwych, niezależnie od formatu
 • Pozwala zmniejszyć nakłady na implementację dzięki predefiniowanym regułom maskowania dla typowych aplikacji biznesowych

 

Pojedyncze, skalowalne

 • Jedna instalacja pozwala obsługiwać nawet setki baz danych
 • Efektywne i spójne zarządzanie dostępem dotyczącym wielu narzędzi, aplikacji oraz środowisk, dzięki jednokrotnemu definiowaniu polis i możliwości ich wielokrotnego użycia.

 

Wszechstronne i bezinwazyjne dla aplikacji i baz danych

 • Zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do operacyjnych baz danych, hurtowni, aplikacji standardowych i dedykowanych, bez wpływu na wydajność
 • Wspiera środowiska wirtualne i chmury

 

Integracja z oprogramowaniem do autentykacji

 • Dostarcza krytyczne biznesowo informacje wyłącznie uprawnionym w oparciu o reguły bezpieczeństwa
 • Wykorzystuje istniejące w organizacji systemy zarządzania tożsamością w celu przyspieszenia implementacji oraz poprawy bezpieczeństwa

 

Maskowanie i blokowanie danych w czasie rzeczywistym

 • Wspiera integralność, spójność i funkcjonalność aplikacji dzięki synchronizacji wartości atrybutów w obrębie i pomiędzy tabelami
 • Automatycznie dobiera techniki w oparciu o polisy, np. mieszanie lub ukrywanie


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

   

 biuro@integralsolutions.pl

OFERTA

Produkty

Usługi

 

 

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

   

 

więcej