PowerCenter jest to narzędzie służące do przetwarzania dowolnych ilości danych. Potrafi się podłączać w sposób natywny do standardowych baz danych takich jak Oracle, SQL Server, Informix, Teradata, DB2 czy też Sybase, plików płaskich oraz XML (XSD, DTD, XSL, XML). Dzięki specjalnym wtyczkom (PowerConnect) potrafi się również podłączyć do systemów takich jak SAP, PeopleSoft, I2 czy Siebel oraz platform integracji aplikacji takich jak WebMethods, Tibco, MQ Series, MS MQ czy też rozwiązań takich jak JMS i WebServices. Istnieje również SDK, dzięki któremu możliwe jest zbudowanie dowolnej wtyczki. Dzięki rozbudowanym możliwościom podłączania się do różnych typów danych PowerCenter może stanowić centralną platformę do ekstrakcji, przetwarzania oraz udostępniania danych w praktycznie dowolnym formacie. Dodatkowym atutem jest łatwe definiowanie transformacji, weryfikacji oraz poprawiania danych.  

 

Jedna platforma - niezliczone korzyści.

 

Informatica PowerCenter - nowa, przełomowa wersja standaryzuje sposób integracji danych w korporacji. Aplikacja PowerCenter została stworzony w celu rozwiązania takich problemów jak wzrastająca złożoność administrowania nowymi oraz już istniejącymi systemami IT, brak łatwodostępnych i spójnych danych oraz wysokie koszty operacyjne. PowerCenter reprezentuje rozwiązanie stworzone na bazie 11-stu lat pracy firmy INFORMATICA-w celu zaspokojenia potrzeb korporacji przy pomocy pojedynczej platformy służącej do integracji danych organizacji.

 

Tylko Informatica zaprojektowała zintegrowaną, uniwersalną platformę służącą do integracji wszystkich danych przedsiębiorstwa

 

Używając skalowalnej architektury, PowerCenter zapewnia dostęp do większej ilości typów danych niż jakikolwiek inny produkt. Mogą być to dane ustrukturalizowane, nieustrukturalizowane (np, dokumenty Microsoft Word i arkusze Microsoft Excel, emaile, pliki binarne, .pdf itp.) i częściowo ustrukturalizowane (dane specyficzne dla korporacji m.in. HL7, ACORD, FIXML, SWIFT itp.); relacyjne, typu mainframe oraz wiele innych – w zasadzie każdy spotykany rodzaj danych korporacyjnych.

 

Z PowerCenter dostęp do danych jest możliwy zawsze wtedy, gdy jest to niezbędne – w czasie rzeczywistym, na żądanie, w formie batcha. Żaden inny produkt nie zapewnia większych możliwości dostępu do danych z poziomu jednej platformy. Opcja Data Federation rozszerza możliwości aplikacji poprzez łączenie tradycyjnego, fizycznego dostępu do danych z dostępem wirtualnym.

Dzięki temu możliwe jest:

  • Szybsze i efektywniejsze podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o całościowy obraz danych korporacji – zarówno danych ustrukturalizowanych, jak i danych uwięzionych w różnorodnych dokumentach i w formatach specyficznych dla danego przedsiębiorstwa (ok. 80% danych)
  • Zwiększenie efektywności działu IT, dzięki łatwiejszemu dostępowi do większej ilości danych
  • Podniesienie wydajności pracy deweloperów i redukcja kosztów dzięki możliwościom korzystania z jednego zestawu narzędzi do zarządzania różnymi typami danych

 

PowerCenter składa się z kilku istotnych części: Serwer PowerCenter; Repozytorium; Serwer repozytorium; Narzędzia klienta: Designer, Workflow Manager, Workflow Monitor, Repository Manager; Metadata Reporter.

 

Architektura narzędzia Informatica PowerCenter  

Wraz z pojawieniem się wersji 8-mej Informatica wyposażyła nowy pakiet o dodatkowe funkcjonalności, takie jak:

 

Unstrctured Data - umożliwia użytkownikom pakietu PowerCenter łatwy dostęp danych nie ustrukturyzowanych lub częściowo ustrukturyzowanych, daje możliwość prostego i intuicyjnego tworzenia mechanizmów przetwarzających takie dane.Opcja "Unstructured Data" daje możliwość automatyzacji przetwarzania danych w różnych formatach, m.in.: Microsoft Word,Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Word Perfect, Star Office, PDF, tekstu w postaci ASCII, HTML, nieudokumentowanych / nieopisanych plików binarnych, formatów RPG, ANSI i innych. Ponadto opcja ta umożliwia przetwarzanie danych zapisanych za pomocą ogólnie wykorzystywanych standardów przemysłowych, takich jak:HL7, ACORD, FIXML, SWIFT, PL1, MVR, ASTM, EDI-X12, EDIFACT, XML

 

Data Federation - Opcja PowerCenter Data Federation umożliwia tworzenia jednolitego modelu danych dla organizacji lub jej części. Dane do takiego modelu danych mogą pochodzić z różnych źródeł, systemów, znajdować się fizycznie w różnych miejscach. Model Data Federation, poprzez jednorazową deklarację źródeł danych w takim modelu, tworzenie tzw. wirtualnych widoków oraz łączenie struktur fizycznych i wirtualnych, umożliwia użytkownikom dostęp do wszystkich danych, bez konieczności posiadania wiedzy, gdzie fizycznie znajdują się potrzebne dane. Mechanizmy Data Federation same zadecydują, do jakich danych chce się dostawać użytkownik (na podstawie struktury modelu danych i potrzeb informacyjnych użytkownika).W sytuacji gdy pojawia się zapotrzebowanie na nowe źródła danych , należy je tylko jednorazowo włączyć do modelu danych zbudowanego z wykorzystaniem opcji Data Federation.

 

High Availability - Opcja PowerCenter High Availability umożliwia zwiększoną dostępność wszystkich komponentów i modułów PowerCenter w ramach wspólnej architektury. Wykorzystanie opcji "High Availability" umożliwia m. in. osiągnięcie następujących korzyści: - eliminacja pojedynczych miejsc w infrastrukturze informatycznej, które mogłyby decydować o niepowodzeniu przetwarzania - redukcja kosztów i ryzyka związanego z brakiem dostępu do danych lub zasobów infrastruktury - możliwość tworzenia rozwiązań niepodatnych lub praktycznie niepodatnych na zmieniające się warunki przetwarzania

 

Enterprise Grid - Opcja PowerCenter Enterprise Grid umożliwia wysoką skalowalność rozwiązań zbudowanych w oparciu o produkty Informatica Corporation. Zadania realizowane w ramach architektury Enterprise Grid są zrównoleglane, automatycznie optymalizowane w ramach zmiennej dostępności zasobów w oparciu o które zbudowany jest GRID. Raz stworzone procesy nie wymagają późniejszej optymalizacji czy strojenia, niezależnie od tego jak n. zmienia się ilość serwerów dostępnych do przetwarzania. Plan równoległego przetwarzania procesów generowany jest dynamicznie w trakcie przetwarzania eliminuając konieczność każdorazowego ręcznego dostosowywania takiego planu do dostępnych zasobów. Opcja Enterprise Grid wprowadza mechanizmy takie jak dynamiczne partycjonowanie procesów, automatyczne balansowanie procesów (proces wymagający większych zasobów ma takie zasoby automatycznie przydzielane), daje możliwość praktycznie nieograniczonego skalowania rozwiązania (w praktyce uzależnionego tylko do zasobów sprzętowych, którymi dysponujemy).


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

   

 biuro@integralsolutions.pl

OFERTA

Produkty

Usługi

 

 

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

   

 

więcej