GDPR w 12 krokach

Bazując na 12 krokach zaproponowanych przez Information Commissioner’s Office (ICO) – odpowiednika naszego GIODO w Wielkiej Brytanii – proponujemy praktyczne podejście do znaczącego obniżenia ryzyka zapłacenia kar wynikających z regulacji.
1. Świadomość 

Pomoc w zrozumieniu czym jest regulacja GDPR i jakie zadania i ryzyka są z nią związane

2. Wiedza o posiadanych zasobach danych

Jakie dane osobowe są przechowywane w organizacji, skąd pochodzą oraz jak są udostępniane

3. Prywatność danych

Weryfikacja klauzul, w ramach których dokonano zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. Prawa osoby

Możliwość zrealizowania prawa osób fizycznych do skasowania ich danych lub szybkiego udostępnienia w przyjaznym formacie

5. Dostęp do danych 

Dostosowanie procedur dotyczących udostępniania danych w określonym czasie wraz z dodatkowymi informacjami

6. Podstawy prawne

Weryfikacja czy posiadane przez organizacje dane pojawiły się w ramach kontrolowanych procesów i zostały pozyskane legalnie, udokumentowanie źródeł danych

7. Zgody

Zbudowanie katalogu zgód wyrażonych przez osoby fizyczne na przetwarzanie ich danych osobowych w kontekście procesów biznesowych

8. Zgody wyrażone w imieniu dzieci 

Dopilnowanie aby w przypadku przetwarzania danych dzieci poniżej 13 roku życia, zgodę na przetwarzanie wyrazili prawni opiekunowie dziecka

9. Wyciek danych 

Zbudowanie sprawnego procesu informowania poszkodowanych o wycieku ich danych

10. Projektowanie ochrony 

Utworzenie listy wymagań, jakie muszą zostać spełnione przez system dla danego obszaru danych

11. Chief Data Officer 

Utworzenie nowej roli w organizacji, wskazanie osoby odpowiedzialnej za tę rolę oraz wyposażenie jej w odpowiednie instrumenty i umocowania

12. Jurysdykcja 

Zweryfikowanie lokalnych regulatorów zajmujących się regulacją GDPR w przypadku organizacji międzynarodowej.

 

Przeprowadzimy Ciebie przez ten proces w 12 krokach. Aby otrzymać od nas dokładną instrukcje pokazującą jak skutecznie wdrożyć GDPR prosimy o wypełnienie formularza lub kontakt e-mail gdpr@integralsolutions.pl 

 

Wypełnij formularz poniżej, a my odeślemy do Ciebie praktyczne wskazówki na temat wdrożenia rozporządzenia GDPR

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia korespondencji elektronicznej jak i telefonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

 

   +48 22 692 45 38

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

   

 

więcej